2000-luku

Kansalaisopistojen määrä oli suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa, jolloin opistoja oli...
Lue lisää

1992

Osana koululakien uudistusprosessia säädettiin kansalaisopistolaki 1992, jonka myötä kansalaisopistosta tuli koko oppilaitosmuodon kattava hallinnollinen termi ja sanasta työväenopisto luovuttiin lainsäädännössä. Uuden lain avulla kansalaisopistosta tehtiin kaikkien ikäluokkien
Lue lisää

1980-luku

1980-luvulle tultaessa opistojen määrällisen kasvun aika oli ohi ja kansalaisopistojen...
Lue lisää

1970-luku

1970-luvulla öljyn hinnan korotuksista alkanut lama ajoi tarpeeseen rajoittaa julkisten menojen kasvun rajoittamista. Opistoja ohjeistettiin rajoittamaan toimintaansa ja karsimaan menojaan. Hallituksen esitys valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1977 sisälsi kiellon uuden
Lue lisää

1963

Vuonna 1963 voimaan astunut uusi valtionapulainsäädäntö antoi taloudellisia...
Lue lisää

1950-luku

Kansalaisopistot tavoittivat nyt aiempaa laajemmin työväestön lisäksi myös muita yhteiskuntaryhmiä ja opetusohjelmat eivät enää täysin sopineet lakisääteiseen, yhteiskunnallisesti korostuneeseen yleissivistykselliseen tehtävään. 1940-1950-luvuilla käytiin paljon keskustelua
Lue lisää

1940-luku

Sotienjälkeisten vuosien jälleenrakennustyöhön kuului myös koulutoimen ja vapaan sivistystyön...
Lue lisää

1930-luku

1930-luvulla opistot pyrkivät osoittamaan olevansa niihin kohdistuneiden osoitusten arvoisia ja toimintaa...
Lue lisää

1927

Laki työväenopistojen valtionavusta tuli voimaan tammikuussa 1927 ja näin turvasi opistojen taloudellisen puolen. Laki myös yhtenäisti opistojen tarkoitusta, rakennetta ja toimintaa. Työväenopisto vakiinnutti asemansa ei enää vain työväen opetuksen muotona, vaan kansalaiselämässä
Lue lisää

1919

Kansalaisopistotoiminnan laajetessa ja levitessä syntyi tarve yhteydenpitoon opistojen kesken. Jär...
Lue lisää