Ihminen ja yhteiskunta

Aktiivinen kansalainen kiinnostuu ympäristöstään ja yhteiskunnasta, jossa hän elää. Kansalaisopistot tukevat ihmisten aktiivisuutta monella tapaa. Oli sitten kyseessä tutustuminen oman kylän paikallishistoriaan tai omien ilmaisutaitojen ja vaikuttamiskeinojen kehittäminen tai työelämässä tarvittavien avaintaitojen oppiminen, opistojen tarjonnasta löytyy kättä pidempää.

Lukukauden kestävien kurssien lisäksi kansalaisopistoissa järjestetään yksittäisiä yleisluentoja (tai yleisöluentoja) erilaisista yhteiskunnallisesti kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Luennot voivat olla yksittäisiä tai jonkin aihekokonaisuuden ympärille on voitu muodostaa luentosarja.

Kansalaisopistojen kursseilla voi oppia myös monia arkielämässä tarvittavia asioita. Jo pidemmän aikaa opistot ovat tarjonneet mahdollisuuksia tietokoneenkäyttövalmiuksien kehittämiseen. Opistossa voit parantaa perustaitojasi tai opetella esimerkiksi tietyn laitteen, käyttöjärjestelmän tai ohjelman käytön. Monissa opistoissa on myös erityisesti senioreille tai maahanmuuttajille suunnattuja tietokonekursseja.

Kansalaisopistot järjestävät myös työelämää tukevia kursseja. Joissakin kansalaisopistoissa voi suorittaa esimerkiksi erilaisia työssä tarvittavia kortteja, kuten hygieniapassin tai työturvallisuuskortin. Voit myös täydentää työssä tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä taitojasi.

Kansalaisopisto on paikka, jossa erilaiset ihmiset kohtaavat. Yhteisöön kuuluminen herättää ihmisessä monesti yhteiskunnallisen tietoisuuden. Yhdessä ihmiset voivat vaikuttaa omaan ja kanssaihmistensä elämään ja sen olosuhteisiin. Monista aiheista myös opimme paremmin toinen toisiltamme kuin yksin kirjaa lukien. Tärkeintä on oppimisen ilo!

Suomessa on 178 kansalaisopistoa, joiden toiminta ulottuu kaikkien kuntien alueelle. Kullakin kansalaisopistolla on oma itsenäinen kurssiohjelmansa ja kurssiaikataulut, -paikat ja -hinnat ovat opistokohtaisia. Kurssitiedot julkaistaan kunkin opiston omilla verkkosivuilla. Voit etsiä itseäsi lähimmän kansalaisopiston kartalta täältä.

Kansalaisopistojen muuhun kurssitarjontaan voit tutustua täällä.
Kokemuksia kansalaisopisto-opiskelusta voit puolestaan lukea täältä.

Teemaan liittyviä verkkokursseja:

 • All
 • Ihminen ja yhteiskunta
 • In English
 • Kielet
 • Kirjallisuus ja teatteri
 • Kotitalous
 • Kuvataide ja valokuvaus
 • Kädentaidot
 • Lapset ja nuoret
 • Liikunta ja hyvinvointi
 • Maksuttomat
 • Musiikki
 • På svenska
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Verkkokurssit
 • Verkkoluennot
Load More

Opiskelijoiden kurssikokemuksia teemaan liittyen:

Skip to content