1950-luku

Kansalaisopistot tavoittivat nyt aiempaa laajemmin työväestön lisäksi myös muita yhteiskuntaryhmiä ja opetusohjelmat eivät enää täysin sopineet lakisääteiseen, yhteiskunnallisesti korostuneeseen yleissivistykselliseen tehtävään. 1940-1950-luvuilla käytiin paljon keskustelua
Lue lisää

1940-luku

Sotienjälkeisten vuosien jälleenrakennustyöhön kuului myös koulutoimen ja vapaan sivistystyön...
Lue lisää

1930-luku

1930-luvulla opistot pyrkivät osoittamaan olevansa niihin kohdistuneiden osoitusten arvoisia ja toimintaa...
Lue lisää

1927

Laki työväenopistojen valtionavusta tuli voimaan tammikuussa 1927 ja näin turvasi opistojen taloudellisen puolen. Laki myös yhtenäisti opistojen tarkoitusta, rakennetta ja toimintaa. Työväenopisto vakiinnutti asemansa ei enää vain työväen opetuksen muotona, vaan kansalaiselämässä
Lue lisää

1919

Kansalaisopistotoiminnan laajetessa ja levitessä syntyi tarve yhteydenpitoon opistojen kesken. Jär...
Lue lisää

1910-luku

Autonomian aikana kansalaisopistotoiminta käynnistyi vielä Kotkassa, Helsingissä, Porissa ja...
Lue lisää

1900-luku

Vuosisadan alussa ei lähdetty heti perustamaan uusia kansalaisopistoja. Ensimmäisen...
Lue lisää

1899

1800-luvun lopulla Suomi teollistui vauhdilla. Maatalousvaltaisen yhteiskunnan väistyessä...
Lue lisää
Skip to content