Kansalaisopistojen historia aikajanalla 1899-2019

Kansalais- ja työväenopistojen toiminta alkoi Suomessa vuonna 1899. Mutta mitä kaikkea 120 vuoden aikana on ehtinyt tapahtua? Tutustu kansalaisopistotoiminnan historian merkkipaaluihin alla olevan aikajanan kautta. Halutessasi voit myös lukea taustoittavamman artikkelin kansalaisopistotoiminnan historiasta.

1899

 2
 0
Share
1800-luvun lopulla Suomi teollistui vauhdilla. Maatalousvaltaisen yhteiskunnan väistyessä...

1900-luku

 0
 0
Share
Vuosisadan alussa ei lähdetty heti perustamaan uusia kansalaisopistoja. Ensimmäisen...

1910-luku

 0
 0
Share
Autonomian aikana kansalaisopistotoiminta käynnistyi vielä Kotkassa, Helsingissä, Porissa ja...

1919

 0
 0
Share
Kansalaisopistotoiminnan laajetessa ja levitessä syntyi tarve yhteydenpitoon opistojen kesken. Jär...

1927

 2
 0
Share
Laki työväenopistojen valtionavusta tuli voimaan tammikuussa 1927 ja näin turvasi opistojen talou...

1930-luku

 0
 0
Share
1930-luvulla opistot pyrkivät osoittamaan olevansa niihin kohdistuneiden osoitusten arvoisia ja toimintaa...

1940-luku

 0
 0
Share
Sotienjälkeisten vuosien jälleenrakennustyöhön kuului myös koulutoimen ja vapaan sivistystyön...

1950-luku

 0
 0
Share
Kansalaisopistot tavoittivat nyt aiempaa laajemmin työväestön lisäksi myös muita yhteiskuntaryh...

1963

 0
 0
Share
Vuonna 1963 voimaan astunut uusi valtionapulainsäädäntö antoi taloudellisia...

1970-luku

 1
 0
Share
1970-luvulla öljyn hinnan korotuksista alkanut lama ajoi tarpeeseen rajoittaa julkisten menojen kas...

1980-luku

 0
 0
Share
1980-luvulle tultaessa opistojen määrällisen kasvun aika oli ohi ja kansalaisopistojen...

1992

 0
 0
Share
Osana koululakien uudistusprosessia säädettiin kansalaisopistolaki 1992, jonka myötä kansalaisop...

2000-luku

 3
 0
Share
Kansalaisopistojen määrä oli suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa, jolloin opistoja oli...

2010-luku

 6
 0
Share
2010-luvulla valtiontalouden ahdingossa myös kansalaisopistot saavat osansa koulutus...

2017

 7
 0
Share
Vuonna 2017 Suomessa on 184 kansalaisopistoa ja ne toimivat jokaisen Suomen nykyisen kunnan alueella...

2019

 0
 0
Share
Kansalais- ja työväenopistotoiminnan aloittamisesta Suomessa on kulunut 120 vuotta.

Skip to content