Kaupunginvaltuutettu Eemeli Peltonen: Elinvoimaa kansalaisopiston kurssilta

Kaupunginvaltuutettu Eemeli Peltonen (sd.) toimii Järvenpäässä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana. Kuntapäättäjänä hän seuraa läheltä opiston arkea.

Kansalaisopistotoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Yli sadan vuoden ajan kansalaisopistot ovat tarjonneet suomalaisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja uuden oivaltamiseen. Kuntalaisten sivistyksen ja osaamisen ylläpitäjinä kansalaisopistot ovat korvaamattomia.

Joka vuosi Suomen 184 kansalaisopistoa tarjoavat kuntalaisille yli 2 miljoonaa opetustuntia eri alojen kursseja. Opistojen kursseille osallistuu vuosittain peräti 650 000 eri ikäistä suomalaista. Kurssien aiheet ulottuvat aina kreikan kielestä käsitöihin, mikä kertoo opistojen kurssitarjonnan laajuudesta.

Kansalaisopistojen yksilöllisiin tarinoihin ja toimintaan kannattaa tutustua. Myös omalla lähiseudullani Keski-Uudellamaalla kansalaisopistotoiminta on aktiivista ja korkeatasoista. Yksi malliesimerkki alueella hyvin toimivasta kansalaisopistosta on oman kotikuntani Järvenpään Opisto.

Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana minulla on ollut ilo päästä seuraamaan läheltä Järvenpään Opiston toimintaa, kursseja sekä opettajien arkea. Mieleeni on jäänyt erityisen hyvin viime vuoden keväällä lautakuntamme opistolle tekemä vierailu.

Koko lautakuntaan teki suuren vaikutuksen se tärkeä työ, jota opiston opettajat tekevät monipuolisen kurssitarjonnan ja laadukkaan opetuksen mahdollistamiseksi. On tärkeää, että kuntapäättäjät tuntevat opistotoimintaa ja haluavat tukea sen edellytyksiä.

Kuntalaisten osoittama tyytyväisyys ja kiinnostus Järvenpään Opistoa kohtaan on suurta. Eikä syyttä. Opisto järjestää parhaillaan käynnissä olevan lukuvuoden aikana lähes 700 laadukasta kurssia ja luentoa, joiden suosio on säilynyt vuosien saatossa korkealla.

Kansalaisopistojen ja niiden tekemän vapaan sivistystyön merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Hallituksen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen seurauksena Suomen kunnista tulee sivistyskuntia. Uuden kunnan tärkeimmäksi tehtäväksi jää kuntalaisten elinvoimaisuuden edistäminen.

Juuri kuntalaisten elinvoimaisuuden edistämisessä kansalaisopistoilla on tärkeä rooli myös tulevaisuudessa. Uusia taitoja ja tietoja tarjoamalla kansalaisopistot konkreettisesti rikastuttavat ihmisten elämää.

Mikä voisikaan olla parempaa kuntalaisten elinvoimaisuuden edistämistä kuin kansalaisopistotoiminta?

Eemeli Peltonen
Kaupunginvaltuutettu (sd.), Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja

Teksti julkaistu alun perin Eemeli Peltosen verkkosivuilla sekä kolumnina Keski-Uusimaassa syksyllä 2016.

Skip to content