1919

Kansalaisopistotoiminnan laajetessa ja levitessä syntyi tarve yhteydenpitoon opistojen kesken. Järjestyksessään toisessa Suomen työväenopistojen edustajakokouksessa vuonna 1919 perustettiin silloinen Työväenopistojen liitto. Liiton tarkoitukseksi määriteltiin ”työväenopistoaatteen edistäminen, työväenopistojen yhteisetujen valvominen sekä vuorovaikutuksen ylläpitäminen työväenopistojen välillä”. Läpi 1900-luvun liitto julkaisi mm. kansalaisopistokentän yhteistä lehteä, joka mahdollisti yhteydenpidon sekä ajatusten ja hyvien käytänteiden vaihtamisen opistojen välillä.


Vuonna 1967 Työväenopistojen liitto muutti nimensä Kansalais- ja työväenopistojen liitoksi ja vuodesta 2009 se on toiminut nimellä Kansalaisopistojen liitto KoL. Tänä päivänä KoL on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka tukee opistojen ja niiden opiskelijayhdistysten toimintaa sekä pyrkii edistämään aikuiskoulutuksen ja -opiskelun asemaa Suomesssa.


(Kuva: Kansalaisopistojen liitto KoL)

Skip to content