1899

1800-luvun lopulla Suomi teollistui vauhdilla. Maatalousvaltaisen yhteiskunnan väistyessä moni muutti maalta parempien ansiomahdollisuuksien perässä kaupunkiin. Ominaista kaupungin työväestölle oli vähäinen vapaa-aika sekä alhainen sivistystaso.


Työväen valistus- ja opintotoiminnalla pyrittiin nostamaan ihmisten sivistystaso sellaiseksi, että työväenluokka kykenisi omin avuin osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja parantamaan olojaan. Taloudellisesti turvattu ja tarkoituksenmukaiseksi suunniteltu työväen sivistystyö alkoi vuonna 1899, kun ensimmäinen suomalainen kansalaisopisto perustettiin työväenopisto-nimellä suurimpaan työväenkaupunkiin Tampereelle.


Tampereen työväenopiston ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoista yli 90 % kuului työväestöön ja noin puolet oli käynyt korkeintaan osan kansakoulua. Opetusohjelmaan kuului mm. historiaa, kirjallisuushistoriaa, kansantaloutta, terveysoppia, fysiikkaa ja laulua.


(Kuva: Tampereen työväenopiston arkisto)

Kirjoittajasta
Skip to content