Vuoden kieliteko 2020 -palkinto Linnalan opiston Päivi Harjusalmelle

SUKOLin hallitus valitsi Vuoden kieliteoksi Päivi Harjusalmen aloittaman projektin Kielten taitotasot osaamismerkeiksi.

Kansalais- ja työväenopistoissa opetetaan yli 40 vierasta kieltä, joista ei kuitenkaan anneta arvosanoja tai kirjoiteta todistuksia. Miten opistossa hankittua osaamista saisi paremmin näkyviin? Ratkaisun tarjoaa Päivi Harjusalmen aloittama projekti Kielten taitotasot osaamismerkeiksi, jolle SUKOL myöntää Vuoden kieliteko -palkinnon.

Osaamismerkit perustuvat eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen. Ne tekevät näkyväksi kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetusta ja mahdollistavat opistossa hankitun kielitaidon tunnustamisen. Osaamismerkkejä voi saada myös viittomakielestä.

SUKOLin hallitus mainitsee palkinnon perusteluissa, että projekti kannustaa muita opistoja lähtemään mukaan. Siitä saatua kokemusta ja materiaalia voidaan jakaa laajasti kaikille vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

Päivi Harjusalmi toimii kielten pääopettajana Linnalan opistossa Savonlinnassa.

Vuoden kieliteko -palkintoa on jaettu vuodesta 2001 asti. Palkinnon arvo on 2000 euroa, ja sen lahjoittaa Otavan Kirjasäätiö.

Haastattelupyynnöt:
Vuoden kieliteko Päivi Harjusalmi
paivi.harjusalmi@linnala.fi
P. 040 680 3819

Lisätietoa palkinnosta:
SUKOLin puheenjohtaja Outi Vilkuna
P. 050 308 0022

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL on pedagoginen järjestö, joka edistää ja kehittää vieraiden kielten opetusta. SUKOLiin kuuluu 35 yhdistystä, 4000 jäsentä.

Skip to content