Käsitöistä apua kielen oppimiseen

Käsityön kieli on universaali ja sitä ymmärretään monesta kulttuurista käsin. Kädet auttavat käsittämään asioita ja suomenoppija oppii suomea tekemällä ja kokeilemalla. (Kuva: Katriina Leppänen)

Opetan käsitöitä luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille Espoon työväenopistossa / Omniassa. Käsityön opetus kuuluu osana opintoihin, joiden tavoitteena on oppia luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja suomen kielen alkeet (kielitaitotaso A1.1-A1.2) sekä edistää osallistujien kotoutumista Suomeen.

Opiskelijat tulevat monista eri maista eikä heillä ole yhteistä kieltä. Lähtökohdat ovat haasteelliset. Opiskelijat eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa eikä heillä välttämättä ole aikaisempaa kokemusta koulun käynnistä. Kommunikointi tapahtuu esimerkkiä seuraamalla ja yksinkertaisten suomen kielen sanojen ja lauseiden avulla. Opettajalta tämä vaatii heittäytymistä, kekseliäisyyttä, joustavuutta ja empaattisuutta.

Käsityö on ollut oiva apu kielen oppimisessa. Käsityön kieli on universaali ja sitä ymmärretään monesta kulttuurista käsin. Kädet auttavat käsittämään asioita ja suomenoppija oppii suomea tekemällä ja kokeilemalla. Käsityön tekeminen antaa myös onnistumisen kokemuksia, iloa ja tyydytystä.

Olemme ommelleet koneella laukkuja ja penaaleja, essuja ja patakintaita. Olemme tehneet myös koruja ja paperitöitä. Erilaisiin materiaaleihin on tutustuttu kokeillen, tutkien ja keksien. Vaikka yhteistä kieltä ei ole, niin luokassa vallitsee voimakas yhteisöllisyyden tunne. Opiskelijat pitävät toisistaan huolta ja auttavat toinen toisiaan.

Käsityöllä on tärkeä rooli myös kulttuurisen vuorovaikutuksen edistäjänä. Käsityön kautta olemme voineet  käsitellä monia erilaisia aihepiirejä ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Opetus on lisännyt luovuutta ja kehittänyt motorisia taitoja, joita tarvitaan kirjoittamisen oppimisessa.

Kokemukseni käsityön opetuksesta luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille ovat olleet erittäin positiivisia. Käsityö on toiminut sillanrakentajana kielen oppimisessa. On hienoa huomata, että tulemme ymmärretyksi toinen toisillemme ja saamme onnistumisen kokemuksia sekä ennen kaikkea, opimme suomea ja suomen kulttuuria.

Katriina Leppänen
kädentaitojen suunnittelijaopettaja / tiimivastaava
Espoon työväenopisto / Omnia

Kuvat: Katriina Leppänen

Skip to content