1930-luku

1920-luvulla voimaan astunut valtionapulainsäädäntö osoitti valtiovallan arvostuksen kansalaisopistotoimintaa kohtaan: opistoja pidettiin niin merkittävinä, että niille oli syytä tarjota lakisääteistä valtion tukea. 1930-luvulla opistot pyrkivät osoittamaan olevansa niihin kohdistuneiden osoitusten arvoisia ja toimintaa vakiinnutettiin, syvennettiin ja laajennettiin.


1930-luvun pulavuodet hidastivat kuitenkin opistojen määrän kasvua ja toiminnallista kehitystä. Sotavuosiksi 1939-1945 toiminta lamaantui hyvin vähäiseksi ja itärajalla opistojen toiminta pysähtyi kokonaan.


(Kuva: Rauman kansalaisopiston arkisto)

Kirjoittajasta
Skip to content