1927

Laki työväenopistojen valtionavusta tuli voimaan tammikuussa 1927 ja näin turvasi opistojen taloudellisen puolen. Laki myös yhtenäisti opistojen tarkoitusta, rakennetta ja toimintaa. Työväenopisto vakiinnutti asemansa ei enää vain työväen opetuksen muotona, vaan kansalaiselämässä tarpeellisia tietoja kaikille tarjoavana laitoksena.

1927 valtionapulaki:

Työväenopiston tarkoituksena on kohottaa kansalaisten ja aikuisen nuorison sivistystä tarjoamalla heille vapaa-aikoina tilaisuutta ammatti- ja ansiotyön ohella sellaisten tietojen ja taitojen hankkimiseen, jotka ovat kansalaiselämässä tarpeellisia sekä edistävät itseopiskelua ja henkistä itsensä kehittämistä.

Vuoden 1927 lainsäädännön myötä yleisnimi työväenopisto vakiintui virallisestikin kaikkien työväenopistoihin rinnastettavien opistojen yleisnimeksi. Työväenopistoa vastaavia oppilaitoksia perustettiin kuitenkin erityisesti maaseudulle myös nimillä kansalaisopisto tai vapaaopisto.(Kuva: Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston arkisto)

Kirjoittajasta
Skip to content