musiikinteoria

Nuottiavain ja muutama nuotti nuottiviivastolla.

Musiikinteoriaa (verkkokurssi)

Kurssi sopii esim. kaikille soiton tai laulun opiskelua aloitteleville tai kertausta kaipaaville. Opiskellaan musiikinteorian alkeita ihan alusta. Kurssi sisältää mm. nuotinnimiä, aika-arvoja, tahtilajeja, sävellajeja ja kolmisointuja. Opiskelu etenee Peda.net -alustalla
Lue lisää
Nuottiavain ja muutama nuotti nuottiviivastolla.

Nuotinluvun ja musiikin teorian alkeet (verkkokurssi)

Tutustutaan helposti lähestyttävällä tavalla nuotinluvun alkeisiin ja käydään läpi mm. nuottien aika-arvot, nuottiavaimet ja eri asteikkoja. Opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa kurssin sisältöön esittämällä toiveita käsiteltävistä asioista joko etukäteen tai tuntie
Lue lisää
Skip to content