Italia

Italialainen pizza lautasella.

Tutustu italian kieleen (verkkokurssi)

Aloitamme alkeista: opettelemme ääntämistä, hyödyllistä sanastoa ja keskeisimpiä rakenteita. Harjoittelemme puhumista ja kuullunymmärtämistä, sekä teemme tehtäviä pareittain ja ryhmissä. Ehkä seuraavalla italian matkallasi tilaatkin jo espresson tai caffè latten italiaksi!
Lue lisää
Teksti Kiitos eri kielillä kirjoitettuna värillisille paperilapuille.

AYO: Romolo – käytännön italiaa verkossa (3 op)

Haluatko kertailla kirjallisesti italian alkeistason sanastoa ja rakenteita, mutta et ehdi kurssille? Tule harjoittelemaan tehokkaalle verkkokurssille!
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italian jatkokurssi (verkkokurssi)

Italian kielen keskusteleva etäkurssi italian kieltä jo jonkin verran osaaville. Oppikirjana Bella Vista 2. Kurssi on etäopetuskurssi, opetus tapahtuu sovelluksella Teams tai Skype.
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Opi italiaa videoiden ja kuunteluharjoitusten avulla (verkkokurssi)

Oletko opiskellut muutaman vuoden italiaa, mutta et millään ehtisi kurssille? Tule verkkokurssille oppimaan lisää omalla ajallasi! Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään puhetta erityyppisten harjoitusten avulla. Kurssi koostuu verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista ja
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italiaa verkossa (verkkokurssi)

Tervetuloa opiskelemaan italiaa etänä edistyneellä tasolla! Kurssi useamman vuoden italiaa opistotasolla opiskelleille. Runsaasti kuullun ymmärtämisharjoituksia, sanavaraston kartuttamiseen tähtääviä tehtäviä, vaihdellen luetunymmärtämis-, käännös- ja kirjoitustehtäviä sekä
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italian alkeiden jatko (verkkokurssi)

Tervetuloa opiskelemaan italiaa etänä alkeiden jatkotasolla! Kurssin kohderyhmää ovat noin vuoden italiaa opistotasolla opiskelleet. Jatketaan italian keskeisten rakenteiden opettelua, arkipäiväisissä tilanteissa tarvittavan kielen oppimista, tehdään sanavaraston kartuttamisee
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italian jatkokurssi (verkkokurssi)

Tervetuloa opiskelemaan italiaa etänä jatkotasolla! Kurssin kohderyhmää ovat muutaman vuoden italiaa opistotasolla opiskelleet. Kurssilla jatketaan italian keskeisten rakenteiden opettelua, kieliopissa pääpaino on verbeissä. Tärkein yksittäinen aihe on perfektin ja imperfektin
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italiaa edistyneille (verkkokurssi)

Tervetuloa opiskelemaan italiaa etänä edistyneellä tasolla! Kurssin kohderyhmää ovat useamman vuoden italiaa opistotasolla opiskelleet. Kurssilla on runsaasti kuullun ymmärtämisharjoituksia, sanavaraston kartuttamiseen tähtääviä tehtäviä, vaihdellen luetunymmärtämis-, käännös- ja
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italia 2, etäopetus (verkkokurssi)

Matka italian kieleen ja kulttuuriin jatkuu harjoittelemalla italian puhumista, jotta rohkaistutaan kommunikoimaan ja kertomaan mm. vapaa-ajan suunnitelmista ja harrastuksista. Sanastoa ja kielen rakenteita opitaan myös musiikin kuuntelun avulla. Oppikirja: Bella Vista
Lue lisää
Italialainen pizza lautasella.

Italian kertauskurssi verkossa, taso A2-B1 (verkkokurssi)

Oletko opiskellut italiaa 3-5 vuotta, ja haluat hieman kerrata? Tule mukaan hauskalle ja rennolle pikakertauskurssille! Kertaamme italian perusrakenteita (mm. menneen ajan muotoja, prepositioita ja pronomineja) ja palautamme mieleen sanastoa. Harjoittelemme puhumista ja kuuntelua.
Lue lisää