Kansalaisopiston kurssien osallistumiskynnys matalaksi

Saippuapaja järjestettiin Puulan seutuopistossa Kangasniemellä.

Puulan seutuopistossa kursseille osallistumisen ei pitäisi jäädä ainakaan hinnasta kiinni, sillä hieman yli 10 vuotta toimineen kansalaisopiston opiskelijat maksavat kansalaisopiston kursseista usein jopa alle euron tunti. Tästä huolimatta opintoseteleiden kysyntä on ollut suurta etenkin työttömien ja pienituloisten eläkeläisten keskuudessa. Lisäksi toimeentulotukiasiakkaat pääsevät niin sanotun Kipinä-edun turvin kursseille täysin maksutta. Kursseille osallistumiskynnystä on pyritty alentamaan myös järjestämällä opetusta toimintakuntien taajamien lisäksi myös haja-asutusalueella.

Kipinä-edun käyttäminen lisääntyy maltillisesti

Puulan seutuopistossa on otettu syyskuusta 2016 lähtien käyttöön niin sanottu Kipinä-etu, jonka ansiosta Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kunnissa asuvat toimeentulotukiasiakkaat ovat voineet osallistua kansalaisopiston kursseille maksutta. Etu on käytettävissä niillä kansalaisopiston kursseilla, joilla on oppilaspaikkoja vapaana.

Naapurissa sijaitsevassa Jyväskylän kansalaisopistossa Kipinä-etu on otettu käyttöön vuotta aiemmin eli syksyllä 2015. Edun käyttö on ollut kummassakin kansalaisopistossa vielä sangen vähäistä, mutta Jyväskylässä Kipinä-edun käyttö on lisääntynyt huomattavasti ensimmäisestä vuodesta.

– Eiköhän käyttö pikku hiljaa lisäänny, kunhan tietoa asiasta saadaan levitettyä tehokkaammin myös sote-puolen kautta, Jyväskylän kansalaisopiston apulaisrehtori Klaus Savolainen kertoo.

Kipinä-edun saadakseen Puulan seutuopiston asiakkaan on otettava yhteyttä toimistoon ja näytettävä toimeentulotukipäätös. Edun hakemiskynnyksen alentamiseksi asiakas voi vaihtoehtoisesti lähettää postitse tai sähköpostitse vapaamuotoisen hakemuksen sekä kopion toimeentulopäätöksestä.

Kipinä-edulla voi ilmoittautua kursseille toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana. Etu ei kuitenkaan kata Puulan seutuopiston musiikkikoulun ja taidekoulun maksuja, eikä opettajien keräämiä materiaalimaksuja. Muita rajoituksia kurssien määrän ja hinnan suhteen ei ole.

Kausikortilla voi moninkertaistaa oppimisen ilon

Puulan seutuopistossa järjestetään kuluvana lukuvuonna yhteensä 380 kurssia. Niistä yli 100 on täysin uusia. Etenkin kangasniemeläiset ovat ottaneet uudet kurssit ilolla vastaan.

– Vuonna 2016 Kangasniemellä oli noin 70 kansalaisopisto-opiskelijaa enemmän kuin viime vuonna. Se on 5 600 asukkaan kunnassa mukava lisäys. Lisäksi yhden opiskelijan keskimääräinen kurssimäärä on noussut 2,5 kurssiin, Puulan seutuopiston opistosihteeri Kaija Koskinen kertoo.

Puulan seutuopistossa on yhä käytössä 120 euroa vuodessa maksava kausikortti. Sen hankkimalla voi osallistua kaikille mahdollisille alle 60 maksaville kurssille kaikilla kolmella toimintapaikkakunnalla. Kansalaisopistolla onkin opiskelijoita, jotka osallistuvat kausikortilla yhteensä jopa noin 500 euroa normaalisti maksaville kursseille.

Opetushallituksen myöntämän opintosetelityyppisen avustuksen käyttö on ollut Puulan seutuopistossa runsasta. Suurin 30 euron suuruisen opintosetelin käyttäjäryhmä ovat eläkeläiset, mutta työttömille myönnettyjen opintoseteleiden määrä on lisääntynyt vuoden 2016 aikana merkittävästi.

– Viime syksynä opintosetelit loppuivat jo kymmenen päivän kuluttua kurssi-ilmoittautumisen alkamisesta, Puulan seutuopiston toimistosihteeri Paula Liikanen kertoo.

Puulan seutuopiston kursseilla käy paljon myös naapurikuntien asukkaita. Syynä lienee jatkuvasti asiakkaiden toiveiden ja opettajien ideoiden perusteella päivittyvän opetustarjonnan lisäksi pienet kurssimaksut. Esimerkiksi kaksi oppituntia viikossa eli yhteensä 46 oppituntia kestävän kurssin hinta on 50 euroa ja hieman yli kolme oppituntia viikossa eli 75 oppituntia kestävän kursin hinta on vain 65 euroa.

Alhaista hintatasoa selittää se, että oppilaat maksoivat viime vuonna hieman alle 16 % kurssien todellisista kuluista. Valtion osuus kustannuksista on kuitenkin pienentynyt huomattavasti viime vuosina, eivätkä toimintakunnatkaan innostu maksuosuuden nostosta, joten kurssimaksujen korotuspaineet ovat kovat. Puulan seutuopistossa on kuitenkin vahva halu pitää hinnat alhaisena, joten ensi keväänä on edessä ainakin yksi muutto nykyistä edullisimpiin, mutta entistä viihtyisimpiin tiloihin.

Teksti: Sari-Maarit Peltola
Kuva: Marjatta Valkonen

Kirjoittaja on filosofian lisensiaatti. Hän työskentelee rehtorina Puulan seutuopistossa.

Skip to content